Handlingsplan 2018


Handlingsplan 2015Rekruttering

Klubbens treninger og andre klubbarrangement skal være det viktigste bidrag i rekrutteringsarbeidet.

Tiltak 2015:


 • O-familier tar med en familie som er ukjent med sporten på vårsamlingen.
 • Aktivitetsdag for hele familien arrangeres i august
 • Rekruttkarusell april/mai, aktive ungdommer skal være trenere på denne
 • O-leir arrangeres for å følge opp rekruttkarusellen dersom det er mer enn 10 aktuelle deltakere over 10 år.
 • Kollektivt ansvar å inkludere og følge opp nye løpere i klubben.
 • Støtteordning for løperbrikker for unge løpere.  Sportslig aktivitet

  Alle klubbens løpere skal ha et organisert treningstilbud minst 1 gang i uken

  Løpere i gruppa 13- 20 år skal ha et organisert treningstilbud minst 2 ganger i uken

  Tiltak 2015:
 • Trening


  • Ukentlige fellestreninger gjennom hele året.
  • Ekstra tilbud om o-teknisk trening til løpere fra 13 år.
  • Fellesreise til ett utvalgt arrangement, sommerløpene i Nord-Østerdal.

 • Deltakelse på løp


  • Stille med minst 6 lag på Jaktprøven 2015.   Arrangement

   Klubben skal gjennom arrangement bidra til at orienteringsidretten utvikles lokalt og i kretsen.

   Tiltak 2015:
 • Vårsamling 6.april
 • Skøynarkaruseller, 9 planlagte i 2015
 • Bygdakamp, 2 arrangement i 2015
 • T-A sprintcup, 20.mai
 • KM stafett NTOK/STOK, 6.september  Turorientering

  Klubben skal arrangere turorientering hvert år.Tilbudet skal fortrinnsvis gi ikke aktive et godt fritidstilbud, men også kunne være en rekrutteringskanal for idretten.

  Tiltak 2015:
 • TurO på nett videreføres
 • Samarbeid med Skogn Rotaryklubb om åpningsdag og «grønne turer»
 • Friluftslivets år markeres på vårt TurO materiellKartarbeid

Klubben skal ha fokus på revisjon av gamle kart(årlig), evt også nyutgivelser når dette er nødvendig.

Tiltak 2015:

Kartet Nesheim-Veske resynfares etter sprintkartnormen.

Nysynfaring av del av gammelt kart Torsbustaden for å koble sammen nytt kart Torsbustaden med Frol idrettslags nye kart Storåsen (ordne avtale om sambruk av kartene)Kursvirksomhet/intern utdanning

Kompetanseutvikling skal tilbys jevnlig for å opprettholde kvaliteten på våre arrangement

Tiltak 2015:

Løypeleggingskurs/OCAD-kurs tilbys til oppsatte løypeleggere og andre interesserte.Økonomi

Klubben skal ha en sunn økonomi.

Tiltak 2015:

Arrangere løp som gir økonomisk overskudd.

Klubben skal bidra økonomisk i forbindelse med enkelte arrangement knyttet til rekruttering og medlemspleie.Markedsføring

Hjemmesida er klubbens offisielle informasjonskanal.

Tiltak 2015:

Ferdigstille klubbens nye hjemmeside

Ved alle arrangement OK Skøynar deltar på skal vimpel og klubbdrakt synliggjøres så godt som mulig.

Reportasje i lokalavisa i forbindelse med flest mulig arrangement/kurs.MeldingsbladMeldingsbladet Skøynen utgis til jul og infoskriv utgis på vårsamlinga.

Skøynen skal informere om aktiviteten i klubben og være en motivasjonsfaktor for å bli medlem i OK Skøynar. I tillegg til klubbens medlemmer bør derfor Skøynen også distribueres til turorientere og deltakere (uten medlemsskap) på klubbens arrangement.

Alle ledere av utvalg i klubben er ansvarlige for å bidra til Skøynen.

Skøynenkomiteen i samarbeid med sekretær i styret er ansvarlige for utgivelsen.