Årsmøte 20. januar 2020

Postet av Lars Strøm den 15. Des 2019

Medlemmene innkalles herved til årsmøte i orienteringsklubben Skøynar.
Mandag 20. januar 2019 kl. 18.30 på Ekne skole.


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7.1.19 til tfl@levanger.kommune.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skoynar.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 6: Behandle forslag og saker
Sak 7: Fastsette medlemskontingent
Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 10: Foreta valg

Vi håper at flest mulig har anledning til å delta på årsmøtet.
Det blir servert kaffe med noe attåt.


For styret i OK Skøynar
Lars Strøm
Nestleder/sekretær


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Lars Strøm