Årsmøte

Postet av Lars Strøm den 12. Des 2016

Årsmøtet arrangeres fredag 20.01.2017 kl 1900 på Ekne Skole. Pga endring i lovnorm (skal endelig vedtas på årsmøtet) er det nødvendig å skyve årsmøtet til 2017 for å kunne ha regnskap for hele 2016 ferdig.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsberetning.

5. Behandle klubben regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag til ny lov for OK Skøynar i tråd med NIFs lovnorm

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta klubbens handlingsplan
9. Vedta klubbens budsjett.
10. Behandle klubbens organisasjonsplan.
11. Valg


Årsmøte 2017.pdf

Regnskapssammendrag 2015 - 16.pdf

Budsjett 2017.pdf


Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Lars Strøm, nestleder/sekretær

lars.strom@gmail.com


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Lars Strøm