Årsmøte 2019

Postet av Ok Skøynar den 27. Nov 2018

Medlemmene innkalles herved til årsmøte i orienteringsklubben Skøynar.

Mandag 28. januar 2019 kl. 19.00 på Ekne skole.Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.1.19 til tfl@levanger.kommune.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skoynar.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


SAKLISTE

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 6: Behandle forslag og saker                                                                                                                                                                                                

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Foreta valg


Vi håper at flest mulig har anledning til å delta på årsmøtet.

Det blir servert kaffe med noe attåt.For styret i OK Skøynar

Lars Strøm

Nestleder/sekretærKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.